Study Press Bilbao - Hiszpania
15-19 czerwca 2009 r.

Imię*
Nazwisko*
Redakcja/instytucja
Kontakt*
Członek SPM*
Członek innej organizacji dziennikarskiej*
Nazwa organizacji