Kongres Polskich Mediów - I-sza sesja
Opolskie 2009
08 - 10.05.2009

Imię*
Nazwisko*
Redakcja/instytucja
Kontakt*
Członek SPM*
Członek innej organizacji dziennikarskiej*
Nazwa organizacji